Hakkımızda


Yapı sektöründe yeni bir ürün olan yükseltilmiş döşeme, ilk olarak 1950’lı yıllarda geliştirilmiştir ve İtalya’da üretilmiştir. Sonraki yıllarda Almanya İngiltere ve İspanya’da da üretim tesisleri kurulmuş ve ürün Avrupa genelinde yaygın kullanım alanı bulmuştur.


Türkiye 1980’li yılların başında Nato projeleri ile birlikte bu ürünle tanışmış, öncelikle talep azlığından dolayı ithal edilmiş, daha sonra 1990’lı yıllarda da yerli bir üretici tarafından üretilmeye başlanmıştır. 2000’lı yılların başında yaşanan talep artışı ile birlikte sektördeki üretici sayısı artmıştır. Üretici sayısının artmasına rağmen, sektöre teknoloji yatırımı yapılmamış, yerli üretim, Avrupa’da var olan ve yaygın kullanım alanı olan seçeneklerin üretimi ile sınırlı kalmıştır.    


UNITEK A.Ş.  uzun yıllar yükseltilmiş döşeme sektöründe profesyonel olarak çalışmış ve sektörü ileriye götürme heyecanı taşıyan  yöneticilerin bilgi birikimi ile, güçlü bir sermayenin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Şirketin kuruluşu ile birlikte, ana markası olan UnifloorA® doğmuş ve kısa sürede sektördeki yerini almıştır.


UNITEK A.Ş. yerli üreticiler içinde en geniş ürün portföyü ve en yüksek kapasite ile üretime başlamıştır. Bunun yanında üretim öncesinde yapılan çalışmalarla, yük dayanımı, kaplamaların çelme dayanımı, iletkenlik ve ölçü hassasiyeti gibi konularda ciddi ilerleme sağlanmış ve Standardın(TS EN 12825) müsaade ettiği toleranslarda ciddi ölçüde iyileşme sağlanmıştır. 


Üretimden bağımsız olarak çalışan AR-GE birimi ile de yeni ürünler ve üretim hatları geliştirilmektedir. Bu birimin çalışmaları ile faydalı model ve patent  başvuruları yapılarak yeni ürünler koruma altına alınmakta ve ihracat imkanı kolaylaşmaktadır.


Kendi bünyesinde bulunan ve donanım olarak konusunda Türkiye’nin en gelişmişi olan test laboratuarı sayesinde üretimin her aşamasından aldığı numuneleri test etmekte ve sonuçlarını ürünlerin etiketlerine yansıtmaktadır.


Üretim


UNITEK A.Ş. kuruluş nedeni gereği, uzun ömürlü, düşük maliyetli ürün üretmeyi hedeflemektedir. Üretim öncesinde yapılan çalışmalarla enerji tüketimi düşük ve nispeten küçük alanda üretim yapabilecek üretim metodu üzerinde çalışılmış ve bu amaca uygun üretim hattı geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda klasik üretime göre 1/3 oranında daha an enerji tüketen ve 1/4  oranında daha küçük üretim alanı gerektiren üretim hedefine ulaşılmıştır.


Klasik  ürünler için geliştirilen yüksek kapasiteli üretim hattı ile düşük maliyetli üretim yapılmaktadır. Bu sayede son kullanıcıya daha uygun fiyatlı ürün ulaştırılmakta ve ürünün yaygınlaşması sağlanmaktadır.  

Özel olarak geliştirilmiş ürünler ise, zor kullanım koşullarına yönelik çözümler sunulmakta ve mimarlara daha önce çözümü olmayan detayları kolaylıkla çözme imkanı verilmektedir.


Kalite Politikamız


Firmamız vizyonu doğrultusunda;


- Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek

- En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek

- Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak

- Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak

- Politikamız doğrultusunda çalışnalarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak

- Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak

- Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak

- Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak

- Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek

- Sürdürülebilir şartlara, çalışan ve tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak

- Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak


için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.Çevre Politikamız


Firmamız vizyonu doğrultusunda;


- Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,

- Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,

- Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,

- Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

- Sürekli gelişmeyi sağlamak,

- Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,

- Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini çevre politikamız olarak yerine getirmeyi taahhüt ederiz.


matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon