ESD – Elektrostatik deşarj sağlayan panel

ESD - Elektrostatik Deşarj

Elektrostatik deşarj, statik elektrikle yüklü bir cismin, yükünü daha düşük statik yüke sahip bir noktaya iletmesidir.  Pratikte modern çalışma ortamlarında,  statik yüklenme ile 30kV’a varan yüksek gerilimler oluşabilmektedir. Bu yüksek gerilim hassas elektronik komponentlerle temas sağlandığında iletilir ve komponentlere zarar verir. Ayrıca yüksek statik yüklenmenin olduğu ortamlar çalışan insanların sağlığına da zarar verir.

Ortamdaki statik şarjın en önemli kaynağı insanlardır. Statik deşarj topraklama ile sağlanır. Topraklama sisteminin kullanımındaki amaç, personelin, ekipmanların ve diğer iletkenlerin aynı gerilim potansiyel seviyesine getirilmesidir. Güvenli bir topraklama sağlamak için, zemin doğrudan topraklama hattına bağlanmalıdır ve toprakla aynı potansiyel seviyede bulunmalıdır.

 

ESD Elektrostatik Deşarj Sağlayan zemin

Kaplama materyalinin yüzey direnci, statik deşarj için kesin bir gösterge olmamakla birlikte, direnç değeri 1010Ω ve üzerinde ise ortamdaki gerilimin sönüm süresi ölçülmelidir.

Düşük statik yüklenmenin olduğu ortamlarda, 108Ω - 109Ω değerlerine sahip klasik homojen ve heterojen vinil kaplamalar doğru bir topraklama ile tatmin edici bir deşarj sağlayabilir.

Elektrostatik yüklenmenin yüksek değerlerde olduğu, sistem odaları, bilgi işlem merkezleri, televizyon stüdyoları gibi, ortamlarda özel ürünlerin kullanımı zorunludur. Bu amaçla direnç değeri 105Ω -  107Ω olan iletken(conductive) vinil kaplama ile direnci 108Ω’dan büyük olmayan yükseltilmiş döşeme paneli üretilmelidir. Uygulama aşamasında da yükseltilmiş döşemenin ayak sitemi topraklanarak sistemin tamamının deşarjı sağlanmalıdır.

Hassas kontrollü klimaların kullanıldığı ortamlarda, genellikle yükseltilmiş döşeme üstünden emilen hava, döşeme altından üfletilmektedir. Böyle durumlarda ortamdaki statik elektrik yükü, sirküle eden hava ile birlikte klimanın metal aksamına bağlı topraklama sitemi ile ve yükseltilmiş döşemenin metal olan ayak sisteminin topraklaması ile deşarj olmaktadır.

 


matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon